Balans & Disbalans

energetische_connectie_tussen_hoofd_en_hart

In onze huidige maatschappij is het onmogelijk om constant in balans te leven door vele soorten verontreiniging.

Luchtverontreiniging, bespoten groenten, hormonaal bewerkt vlees: het zijn allemaal factoren die ons leven en lichaam beinvloeden.

Daarnaast zijn er verschillende soorten stress en onverwerkte emoties die  in een disbalans van het lichaam resulteren. Emoties kunnen de oorzaak zijn van een disbalans in het lichaam,  maar kunnen er ook een uiting van zijn.

Therapeutische massage en energetisch lichaamswerk helpt het lichaam om die balans te herstellen.

Door de verschillende soorten vervuiling van het lichaam ontstaat er een soort file-vorming en raken energiecentra verstopt.
Deze blokkades belemmeren de vrije energiestroom van het lichaam.

Gelukkig is het lichaam zeer intelligent en heel goed in staat om deze blokkades te repareren of corrigeren.
Als er echter teveel van dit soort blokkades ontstaan in het lichaam, dan wordt het voor het lichaam steeds lastiger om alle afvalstoffen te verwerken.

Energetische Therapie kan dan een belangrijke hulp worden!

Als een Energie Centrum overbelast raakt, heeft dat een effect op andere energetische centra en meridianen in het lichaam.
In eerste instantie is er alleen sprake van een energetische disbalans.
Je bent in medische termen dan nog niet ziek.
Mogelijk dat dit in een later stadium wel gaat gebeuren,
indien de disbalans blijft bestaan of mogelijk zelfs erger wordt.