Wie is Sander de Bot

 

 

Sander de Bot (1974) Registertherapeut RBCZ ®

Sinds mei 2002 ben ik gediplomeerd massagetherapeut en mijn praktijk Sephira gestart.
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging F.A.G.T. en de R.B.C.Z, wat betekent dat ik een Geregistreerd Natuurgeneeskundig Therapeut ben. Hierdoor worden mijn behandelingen, mits aanvullend verzekerd voor Alternatieve Geneeswijzen, vrijwel altijd (deels) vergoed door zorgverzekeraars.

Naast mijn werk als therapeut ben ik tevens actief als voorzitter van mijn beroepsvereniging de Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT).
Tevens ben ik voorzitter van Integraal Natuurlijk (IN), waarbij 15 beroepsverenigingen, 2 accreditatie-instituten en verschillende opleidingscentra op het gebied van complementaire zorg (“alternatieve geneeswijzen” is een verouderde term) zijn aangesloten. Het doel van deze organisatie is gericht op samenwerking en creëren van eenheid binnen de complementaire sector.

Van kind af aan ben ik geïnteresseerd in het menselijk lichaam en heb ik een band met oosterse culturen. Als zesjarige zat ik op judo, had een voorkeur voor oosterse vechtkunst (balans van lichaam & geest) en leerde de Indonesische keuken kennen. In die periode was ik al hoogsensitief, hoewel die term als zodanig nog niet gebruikt werd.

Rond mijn 12e gaf ik mijn eerste simpele massages waar mensen baat bij hadden.

Vervolgens kwam ik rond mijn 16e in aanraking met eenvoudige vormen van energetische massages zoals polariteitsmassage en magnetiseren, maar ook Tai Chi beoefende ik in die tijd.
In die periode volgde ik meerdere cursussen voor voetreflex, chakra healing, reiki en aromatherapie.

Tussen mijn 18e en 25e bestudeerde ik het Taoïsme en de oude Chinese (geneeskundige) cultuur, begon ik met taoïstische yoga en trainde mezelf in (westerse) astrologie.
Die combinatie en mijn eigen ontwikkeling / zoektocht door het onderbewustzijn,
brachten me vervolgens bij C.G. Jung met zijn symboliek en onderzoeken naar het onderbewuste.
Dit alles heeft de basis gevormd van mijn huidige kijk op mensen, de wereld en de complementaire sector.

Aan het eind van die periode besloot ik een vierjarige HBO-opleiding massagetherapie en voetreflexzone te gaan volgen, welke in 2002 werd afgerond.

In de afgelopen 12 jaar heb ik veel geleerd van & over het ondernemerschap en verschillende bijscholingen gevolgd op het gebied van complementaire therapie.
Hoewel ik inmiddels sinds enkele jaren zeer actief ben binnen bestuursfuncties, ligt mijn grootste passie als therapeut bij de energetische therapieën.
De energetische structuur en onderliggende verbindingen van de mens op fysiek, emotioneel en energetisch terrein in kaart brengen is een levenstaak waar ik de aankomende jaren nog ruimschoots mee vooruit kan.

Daarnaast ben ik als Externe Deskundige bij de Landelijke Politiediensten werkzaam.

Voordat ik Sephira startte (en in de beginperiode daarvan) heb ik 10 jaar bij de Kennemer Thuiszorg / Zorgbalans in Haarlem gewerkt en door dat werk heb ik vele verschillende mensen ontmoet.
Ik heb daarmee de kans gehad om te zien en ervaren hoe (verschillende) mensen hun ziekte beleven.
Doordat ik steeds bij mensen thuis kwam, kreeg ik het idee om de massage aan huis aan te bieden.


Symbolen

Hieronder heb ik, voor geïnteresseerden in Symboliek, een korte uiteenzetting gegeven over de opbouw van het Sephira logo.

Een belangrijk element in mijn leven is het gebruik en de kennis van symbolen.
Symbolen zijn een uitdrukking van een veelheid van mogelijkheden, waarmee een groter geheel (een eenheid, een sfeer) wordt uitgedrukt.

Simpel gezegd: Een symbool heeft vele betekenissen, maar alle betekenissen bij elkaar leiden tot de essentie van een symbool.
In feite geeft een symbool een heel verhaal aan, verpakt in één beeld of woord. Op dezelfde wijze heeft ook het logo (= een symbool) van Sephira een belangrijke betekenis.

Het logo valt op te splitsen in vier onderdelen:

 • De eenhoorn
 • De driehoek
 • De drie 8’en
 • De naam Sephira
De eenhoorn

De eenhoorn is een mythologisch wezen, welke al sinds mensenheugenis  beschreven wordt. De eenhoorn staat symbool voor zuiverheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Aan de hoorn worden geneeskrachtige mogelijkheden toegedicht.
“Normaal” gesproken is de eenhoorn volledig wit, wat staat voor reinheid. In het Sephira logo heeft de eenhoorn echter een licht paarse gloed over de witte huid, welke voor Transformatie staat.

In het westen wordt paars gezien als rouw kleur, maar dat is slechts één zijde. Paars staat voor dood en rouw, maar daarmee tevens voor de overgang naar een ander / nieuw leven. Dat kan een volgend leven zijn door reincarnatie, maar ook binnen één leven kan je een nieuw leven starten en nieuwe richtingen opgaan.
Mede daarom is paars een spirituele kleur (priesters dragen vaak paarse elementen), die ook voor transformatie staat.
De transformatie van de mens, van ziekte naar gezondheid.

De driehoek

De driehoek slaat op de drie-eenheid. Je kan dit op vele manieren uitleggen, en toch steeds (min of meer) hetzelfde vertellen. Deze symboliek gaat zeer diep, en er kunnen vergaande filosofische gedachten aan verbonden worden. Het basis idee (heel simpel uitgelegd) is als volgt:

De bovenste punt van de driehoek is 1, vanuit dit punt ontstaan de Twee (onderste punten) en maakt samen dus Drie.
De Een is De Bron = Tao = God
Uit deze basis ontstaan de Twee. Deze kunnen gezien worden als Yin en Yang die uit de Tao voortkomen (maar ook Adam/Eva (Bijbel), Animus/Anima (Jung) of Chochmah en Binah (Kabbalah). Het zijn universele wetmatigheden die door de verschillende religies en filosofen in de afgelopen duizenden jaren steeds weer terug kwamen.
Zij vormen de basis, waaruit het gehele Universum ontstaat.

Of, zoals de Tao Te Tjing vertelt:

 • Uit de Tao is eenheid voortgekomen,
 • Uit eenheid is tweeheid (dualiteit, yin/yang) voortgekomen,
 • Uit tweeheid is drieheid (drie-eenheid, Tao + Yin +Yang) voortgekomen,
 • Uit drieheid zijn de tienduizend schepselen (mensen, dieren, planten) voortgekomen.
De drie 8’en

De betekenis van de 8 in de symboliek staat voor (weder)geboorte, transformatie en een nieuw begin. Het is de eerste dag van de nieuwe week (7+1 = een nieuwe start). Bovendien is het een teken van rechtvaardigheid, de eerlijke verdeling (8=4+4, 4=2+2, 2=1+1).
Doordat het de betekenis heeft van De Nieuwe Dag, heeft het ook betrekking op
Karma (de wet van oorzaak en gevolg, je oogst wat je zaait).
Het staat dus voor daadkracht, doorzettingsvermogen en laat zien dat je de
scheppende (m)acht en (kr)acht zelf bent en uit jezelf kan halen.

In het logo van Sephira staan drie 8’en.

 • De eerste 8 staat voor het Energetische/Geestelijke/Spirituele Leven
 • De tweede 8 staat voor het Emotionele Leven
 • De derde 8 staat voor het Fysieke/Materiele Leven

Op deze wijze kan elk facet van het Leven getransformeerd worden, en kan je door bewustwording niet alleen een andere kijk krijgen op het leven, maar er zelfs een hele nieuwe vorm aan geven!
Hoe Groot(s) is dat!!

Sephira

De naam Sephira voert terug op de Kabbalah (Joodse Mystiek) en de Levensboom. De Levensboom bestaat uit 10 Vaten of Takken. Elk Vat wordt een Sephira genoemd, en heeft een eigen Naam en staat daarmee symbool voor een deel van Al het Leven.
Het meervoud van Sephira is Sephiroth, en staat daarmee symbool voor de omvatting van de gehele Levensboom.
In essentie staat het voor het zoeken naar Wijsheid, en de Kennis die vergaard moet worden om tot Wijsheid te komen.

Combineer deze symbolen, en je begrijpt waar ik voor sta.

Geef een reactie