persoonlijke ontwikkeling & proceswerk

Persoonlijke ontwikkeling is een van de belangrijkste thema’s bij de therapeutische massages van Sephira.
Door bewustwording van je eigen angsten, emoties en/of fysieke houdingen geef je jezelf de vrijheid om je persoonlijke ontwikkeling richting te geven.
Bij Energetisch & Emotioneel Lichaamswerk, waar de energetische massage onderdeel van is, richt de persoonlijke ontwikkeling zich over het algemeen op emotionele en psychische blokkades.
Bij de klassieke massage komen vaak verkeerde lichaamshoudingen naar boven.
In veel gevallen gaat het dan om verkeerd staan of zitten, wat grote effecten heeft op de spieren en dientengevolge ook op de doorstroming van je energie.

Energetische Massage zorgt niet alleen voor het tot rust komen van emoties, maar ook spieren en zenuwen ontspannen, wat een diepe ontspanning creëert.
Door deze rust in je lichaam en je hoofd ontstaat veel ruimte,  waardoor je een helder overzicht krijgt t.a.v. de situatie waarin je je bevindt en wat je daar aan zou kunnen veranderen.

Dit is de start van bewustwording en je persoonlijke ontwikkeling.

Bewustwording & persoonlijke ontwikkeling is voor veel mensen nog helemaal niet zo eenvoudig. Bewustwording vraagt discipline en doorzettingsvermogen, plus de bereidheid om heel eerlijk naar jezelf en je eigen gedrag te kijken. Dat is lang niet altijd “leuk”.
Deels komt dat doordat het lastig is om zuiver naar jezelf te kijken en te observeren, maar ook omdat er angsten naar boven komen die je liever niet wil zien van jezelf.
Voor mensen die hoogsensitief zijn, is de noodzaak tot bewustwording & persoonlijke ontwikkeling vaak nog sterker aanwezig om inzicht te krijgen in het eigen functioneren.
Zij worden vaak harder geconfronteerd met zichzelf en hun omgeving door hun gevoeligheid.

Zodra je besloten hebt om aan je eigen persoonlijke ontwikkeling te werken, zal je geregeld geconfronteerd worden met emoties en gedachten die vanuit het onderbewustzijn naar boven komen.
Een aantal zaken die van belang zijn als je wil werken met het onderbewustzijn en de invloed daarvan op het bewustzijn en de persoonlijke ontwikkeling heb ik hieronder op een rijtje gezet.
(Mocht je je verder willen verdiepen in het onderbewustzijn, dan verwijs ik je graag door naar C.G. Jung, die veel boeken hierover heeft geschreven).

  • Het onderbewustzijn is een belangrijke “verzamelplaats” van gedachten, overtuigingen en emoties, waarbij alles wat je bezig houdt en bezig heeft gehouden in het verleden is verankerd in dit onderbewustzijn.
    Een deel is persoonlijk en opgebouwd uit je eigen ervaringen, en ander deel is opgebouwd uit het collectief onderbewustzijn. Je vindt daar vooral overtuigingen die zijn overgedragen door (voor)ouders of maatschappij, maar waarvan je “vindt” of “overtuigd bent” dat je op een bepaalde manier met een situatie moet omgaan. Hoe beperkend die ook kan zijn in jouw persoonlijk leven!
  • Alle herinneringen (“positief” en “negatief”) worden opgeslagen in het onderbewustzijn en beïnvloeden je (opnieuw: meestal onbewust) via emoties en psyche. Je reageert daarom gemakkelijk op een bepaalde manier (bv. boos worden) terwijl je heel goed weet dat de situatie daardoor verslechtert.
  • Dit heeft effect op je Zelfbeeld, maar beïnvloed ook je gedrag naar anderen, vaak zonder dat je jezelf daarvan bewust bent.
  • Bewustwording is noodzakelijk als je hier iets in wil veranderen.
    Je hebt een Keerpunt nodig.
  • Het keerpunt is het moment waarop je bewust wil veranderen en bereid bent daar ook offers voor te maken (bv. door bepaalde gedragingen, emoties of gedachtepatronen los te laten)

Emoties ook invloed hebben op de hormonen, waardoor bv. PMS of overgangsklachten versterkt worden. Ook hier geldt dat bewustwording van de eigen emoties kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, waardoor de klachten verminderd kunnen worden.

Een fictief voorbeeld
Stel dat een vrouw op jonge leeftijd “geleerd” heeft dat, altijd wanneer ze iets wilde vertellen, er of niet geluisterd werd (door vriendjes, klasgenoten) of mensen (ouders, leraren, gezaghebbenden) boos op haar werden (“Houd je mond“, “Dat mag je niet zeggen“, “Wat weet jij er nu van” etc.).

Als kind zal ze al snel door hebben gehad dat ze beter haar mond kan houden, met allerlei gevolgen op sociaal en emotioneel gebied. (al deze herinneringen en ervaringen worden verzameld en zakken vroeg of laat naar het onderbewustzijn, de “verzamelplaats“). Vanaf dat moment zal ze zich niet meer bewust zijn van de oorzaken uit het verleden, maar ze houdt nog steeds haar mond dicht omdat het onbewust herinnert aan vroegere tijden.

Hoe meer ze zichzelf “onzichtbaar maakt” in het sociale leven, hoe minder kritiek (negativiteit) ze krijgt. Dit veroorzaakt echter wel een vereenzaming en ze is in haar kindertijd niet in staat verandering aan te brengen in deze situatie.

Dit heeft uiteraard grote invloed op haar Zelfbeeld, maar op volwassen leeftijd kan ze tot andere inzichten komen.
Ze kan gaan herkennen dat haar negatieve zelfbeeld grote invloed heeft op haar omgang met anderen.
Mocht ze daar iets aan willen veranderen, dan zal ze vroeg of laat een Keerpunt moeten bereiken en in gaan zien welke delen van het onderbewustzijn toe zijn aan verandering en waar haar persoonlijke ontwikkeling zich op richt.

Het keerpunt in haar persoonlijke ontwikkeling ontstaat op het moment dat ze zich bewust wordt van de invloed die haar onderbewustzijn heeft op de huidige situatie. Gecombineerd met de wil om die te veranderen zal ze in staat zijn veranderingen in haar leven en gedrag aan te brengen.
Energetisch Emotioneel Lichaamswerk is hier zeer behulpzaam bij omdat zowel het fysieke lichaam als de emoties tot rust komen. Daarmee kan het proces van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling op de voorgrond komen en zal ze in staat zijn zich los te maken van haar verleden.

Over het algemeen ligt dit keerpunt op het toppunt (of dieptepunt) van een situatie.
Zodra een situatie niet meer volgehouden kan worden met de huidige kennis / manieren van reageren, wordt je gedwongen om verandering aan te brengen in zowel je Zelfbeeld als
je emotionele en psychische belevingswereld.

Heb jij ondersteuning nodig bij je eigen persoonlijke ontwikkeling? Voor de verschillende vormen van energetisch lichaamswerk vind je hier de tarieven.